Dostawa energii elektrycznej do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich - Wybór oferty z umowy ramowej prowadzonej w trybie art.101 ustawy PZP pn. Nr sprawy: A 2155-88/14

Dodano: 2014-11-24 13:23:20             Zmodyfikowano: 2014-11-24 13:23:20
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Dostawa-sprzedaż energii elektrycznej dla Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w roku 2015
Termin składania ofert: 2014-11-21
Ogłoszenie o wyborze oferty ( format PDF, 320 KB )
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy ( format PDF, 264 KB )