Dostawa energii elektrycznej do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich - Wybór oferty z umowy ramowej prowadzonej w trybie art.101 ustawy PZP pn. Nr sprawy: A 2155-74/15

Dodano: 2015-11-20 10:16:09             Zmodyfikowano: 2015-11-20 10:16:09
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Dostawa-sprzedaż energii elektrycznej dla Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w roku 2016
Termin składania ofert: 2015-11-13
Ogłoszenie o wyborze oferty ( format PDF, 352 KB )