Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Dodano: 2008-08-12 10:47:34             Zmodyfikowano: 2009-09-22 15:40:44
Ukryj rejestr
Opublikował: Maciej Łągiewka
Przez: Maciej Łągiewka
Podmiot udostępniający informację:  
Osoba, która wytworzyła informację:  
Data wytworzenia informacji:  
Odsłon: 3348

K 1281-19/08

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich ogłasza kolejny konkurs na asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

1) nazwa i adres Sądu: Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska nr 11, 47-100 Strzelce Opolskie;
2) oznaczenie konkursu – konkurs na asystenta sędziego;
3) wolne stanowiska - 1;
Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta sędziego.

O przyjęcie na stanowisko asystenta sędziego może ubiegać się osoba, która:
- jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- jest nieskazitelnego charakteru;
- ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
- ukończyła 24 lata;
- odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze albo spełnia warunki do zwolnienia od odbywania tego stażu, określone w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury;
- nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

Wykaz dokumentów i termin ich złożenia:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko asystenta sędziego, życiorys, odpis dyplomu, dane o dotychczasowym zatrudnieniu (kserokopie świadectw pracy), oświadczenia dot. pkt 6,7.

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich pokój nr 201 w godzinach od 8 do 15 – tej lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21 sierpnia 2008r.

Załączniki:
kwestionariusz osobowy
oświadczenia2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.