Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie w sprawie z wniosku Gminy ...

Ogłoszenie w sprawie z wniosku Gminy Strzelce Opolskie o stwierdzenie nabycia spadku

Dodano: 2012-10-31 12:58:27             Zmodyfikowano: 2013-01-29 13:45:21
Rejestr zmian
Strzelce Opolskie, dnia 26.10.2012r.
Sygn. akt INs 707/10
O G Ł O S Z E N I E
 
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt INs 707/10 postępowanie z wniosku Gminy Strzelce Opolskie o stwierdzenie nabycia spadku po Walentym Waloszek zmarłym w dniu 17 lipca 1969r. w Leśnicy, ostatnio stale zamieszkałym w Strzelcach Opolskich oraz po Annie Waloszek zmarłej dnia 21 maja 1972r. w Strzelcach Opolskich, ostatnio stale zamieszkałej w Strzelcach Opolskich. W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Strzelcach Opolskich obejmująca tereny mieszkaniowe obejmująca działkę nr 4174 z mapy 18, dla której księga wieczysta nie jest prowadzona, objęta rejestrem gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, nr jednostki rejestrowej G.446
Wzywa się wszystkich spadkobierców Anny i Walentego małżonków Waloszek, aby w ciągu 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i udowodnili swe prawa spadkowe, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w orzeczeniu o stwierdzenie nabycia  spadku.
Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Izabela Siewierska


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.