Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie w sprawie z wniosku Magdaleny ...

Ogłoszenie w sprawie z wniosku Magdaleny Kiolbassy o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

Dodano: 2012-11-16 14:45:18             Zmodyfikowano: 2013-01-29 13:52:56
Rejestr zmian
Dnia 12 listopada 2012r.
Sygn. akt INs 746/11
O G Ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Strzelcach Opolskich w sprawie z wniosku Magdaleny Kiolbassy o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego zawiadamia Martę Pelka, Klarę Pelka, Leona, Wiktorię, Anastazję, Franciszka, Stefanię, Jakuba – rodzeństwo Pelka, Jana Cielontko, Magdalenę Cielontko, Franciszkę Cielontko lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) lat od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do złożonej w depozycie sądowym kwoty 50zł (pięćdziesiąt złotych) tytułem spłaty hipoteki po 10 zł (dziesięć złotych) na rzecz każdego zobowiązania hipotecznego, wpisanych w dziale IV Księgi Wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich nr OP1S/ 00057876/3, dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 417 z mapy 2, o powierzchni 0,0650 ha, położnej w Grocholubiu, która to należność winna być wypłacona uprawnionym wierzycielom hipotecznym bądź ich spadkobiercom, pod rygorem orzeczenia przepadku tej sumy na rzecz Skarbu Państwa.
 
Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Izabela Siewierska 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.