Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie w sprawie z wniosku Wspólnoty ...

Ogłoszenie w sprawie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 21 w Strzelcach Opolskich o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Małycha

Dodano: 2016-12-14 14:59:33             Zmodyfikowano: 2016-12-14 14:59:33
Rejestr zmian
Dnia 09 grudnia 2016r.
Sygn. akt I Ns 444/16
O G Ł O S Z E N I E
 
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 444/16 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 21 w Strzelcach Opolskich o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Małycha zmarłej w dniu 22 grudnia 2012 r. w Strzelcach Opolskich, ostatnio stale zamieszkałej w Strzelcach Opolskich.
W skład spadku po ww. wchodzi nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 21/29, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00060588/1.
Wzywa się spadkobierców Leokadii Małycha, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.