Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja w sprawie z wniosku Eweliny ...

Informacja w sprawie z wniosku Eweliny Radoń o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonych w Zalesiu Śląskim

Dodano: 2018-03-12 10:59:26             Zmodyfikowano: 2018-03-12 10:59:26
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 05.03.2018r.
Sygn. akt I Ns 513/17
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 513/17 toczy się postępowanie z wniosku Eweliny Radoń o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonych w Zalesiu Śląskim:
a) pierwszej, obejmującej działki nr 373, 373, 377, 378, 740, 768 z mapy 3, nr 1028 z mapy 5 oraz nr 1238 z mapy 6 o łącznej powierzchni 2,1569 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00000349/6;
b) pierwszej, obejmującej działki nr 475, 476, 671, 672 z mapy 3, nr 980, 981, 1029, 1039, 1040 z mapy 5 o łącznej powierzchni 3,7129 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00031430/7.
Z odpisu księgi wieczystej nr OP1S/00000349/6 wynika, że  prawo własności tej nieruchomości przysługuje Franciszkowi Paterok, synowi Karola i Franciszki, zmarłemu jako żonaty z Emą Paterok w dniu 30 marca 1985 r. w Zalesiu Śląskim.
Z odpisu księgi wieczystej nr OP1S/00031430/7 wynika, że  prawo własności tej nieruchomości przysługuje po połowie Franciszkowi Paterok, synowi Karola i Franciszki, zmarłemu jako żonaty z Emą Paterok w dniu 30 marca 1985 r. w Zalesiu Śląskim oraz Jadwidze Paterok córce Karola i Franciszki, zmarłej jako panna w dniu 26 października 1986 r. w Zalesiu Śląskim.
Wzywa się właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby które mają tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.