Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Wezwanie w sprawie z wniosku Komornika ...

Wezwanie w sprawie z wniosku Komornika Sądowego Bożeny Szychowskiej Zielińskiej

Dodano: 2012-04-17 10:55:56             Zmodyfikowano: 2013-01-29 13:48:15
Rejestr zmian
   Strzelce Opolskie, dnia 12.04.2012r.    
Sygn. akt ICo 1415/09
                                                               Pan
                                                                            Jan Klampko
                                                                                      Plac Wolności 22/5
                                                                               68-300 Lubsko
W E Z W A N I E
 
     Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny w sprawie z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Bożeny Szychowskiej – Zielińskiej z udziałem dłużnika Jana Klampko w ramach nadzoru nad egzekucją z nieruchomości wzywa Pana Jana Klampko, aby w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosił się w tut. Sądzie po odbiór depozytu w kwocie 9771,43 (dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 43/100) tytułem pozostałej kwoty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strzelcach Opolskich Osiedle Piastów Śląskich 6/14 w drodze licytacji, pod rygorem orzeczenia przepadku tej sumy pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa.
     Jednocześnie Sąd poucza, że likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu.
     Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Ilków


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.